Pascal Beaujean

Pascal Beaujean | Adviseur

Als persoon ben ik eerlijk, gedreven en betrouwbaar. “Zeg wat je doet, doe wat je zegt”….Dat is mijn motto. Ontzorgen, adequaat communiceren en leveren van kwaliteit vind ik erg belangrijk in mijn werk.

Ik zet me graag in voor de wereld van morgen: we staan namelijk voor een enorme opgave. Klimaatverstoring, schaarste aan grondstoffen, leveringszekerheid van elektriciteit en warmte zijn slechts enkele voorbeelden die steeds urgenter en nijpender worden. Een versnelling en schaalvergroting richting een duurzamere, meer circulaire maatschappij is de enige weg naar voren.

Met het uitvoeren van concrete projecten draag ik graag bij aan thema’s zoals de transitie naar een duurzame energiehuishouding, de omslag van afval naar grondstof en de ontwikkelingen aangaande de fysieke leefomgeving in relatie tot de nieuwe omgevingswet.

Ik vind het leuk om vanuit de inhoud te werken. Maar ook het organiseren en bewaken van het proces zijn sterke punten: ik zorg dat alles goed is voorbereid, volgens plan verloopt en tot in detail is uitgewerkt.

Het allerbelangrijkste is echter plezier hebben in wat ik doe. Een fijne klik met onze opdrachtgevers en mensen binnen ons netwerk bijvoorbeeld. Maar vooral samenwerken met mijn collega’s bij Facet Government: het beste in elkaar naar boven halen, de juiste persoon op de juiste plek en het benutten van elkaars talenten. En van tijd tot tijd een hapje en een drankje in het café maakt het plaatje voor mij compleet!

Ervaring

  • 15+ ervaring
  • Expertise: duurzaamheid, energie, mobiliteit, luchtkwaliteit, afval en materialen
  • Adviseren van en detachering bij gemeenten
  • Rol van secretaris van diverse gremia (zowel ambtelijk en bestuurlijk)
  • Maken van college- en raadsvoorstellen
  • Aanbestedingstrajecten
  • Opstellen van beleidsnota’s, visies en uitvoeringsprogramma’s
  • Opzetten en uitvoeren van onderzoek
  • Subsidieverwerving en -verantwoording
  • Organiseren van bijeenkomsten en excursies

Contact
Tel: +31 6 11 74 39 14
E-mail: pascal@facetgovernment.nl
LinkedIn