Floor Ambachtsheer

Floor Ambachtsheer | Adviseur

Onze wereld is een prachtige plek met fascinerende en complexe natuur, ecosystemen en culturen. Krachtig en ingenieus maar ook kwetsbaar. De huidige klimaatverstoringen en de doestellingen om minder CO2 uit te stoten liegen er niet om. We staan met z’n allen voor de grootste opgave uit de mensheid: de energietransitie. Maar hoe gecompliceerd deze transitie ook is, het brengt ook een legio aan mogelijkheden. Manieren om verouderde economische modellen opnieuw vorm te geven. Zo kunnen windturbines nieuw leven blazen in (dorps)gemeenschappen, worden gezinnen met lage inkomens gesteund met de opbrengsten van zonnepanelen of helpt recycling banen creëren voor hen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat maakt mij enthousiast!

Ervaring

  • 10+ jaar ervaring
  • Interim specialist duurzaamheid en energie
  • Procesbegeleiding
  • Ontwikkeling gemeentelijke visies
  • Organisatie kenniscongressen
  • Zwerfafvalaanpak
  • Productontwikkeling
  • Gastlessen en workshops

Contact
Tel: +31 6 11 73 94 22
E-mail: floor@facetgovernment.nl
LinkedIn