Dide Kuunders

Dide Kuunders | Adviseur

Geen doel is te ver als je plezier hebt in wat je doet en dat samen met anderen doet.

Door mijn grote passie voor reizen en avontuur heb ik al veel van de wereld mogen zien. Ik vind het bijzonder om verschillende culturen te ervaren, maar veel liever nog ben ik in de natuur. Wandelen en fietsen vind ik dan ook heerlijk. Samen met mijn vriend, zoek ik graag de bergen op. Mijn letterlijke hoogtepunt is de 6189 meter hoge ‘Imja Tse’ in Nepal. Tijdens bergtochten heb ik op veel gletsjers gelopen, geklommen en geslapen. Hoe machtig en groot ze ook waren, tegen de snelheid van de aardse opwarming zijn ze niet bestand. Ik heb daardoor van heel dichtbij ervaren dat klimaatverandering een wereldwijd probleem is, waarin ook ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen.

Met een verscheidenheid aan inzichten kun je een vraagstuk pas echt analyseren. Als bestuurskundige bekijk ik maatschappelijke vraagstukken dan ook vanuit verschillende invalshoeken en versta ik de taal van verschillende disciplines. Hierdoor zie ik snel ‘door de bomen het bos’. Het grootste vraagstuk, en de grootste uitdaging van onze tijd is de energietransitie. De overgang van fossiele naar duurzame energie raakt iedereen, gewild of ongewild. Om de energietransitie in goede banen te leiden is hechte samenwerking tussen bedrijven, overheden en inwoners noodzakelijk. In dit proces zie ik een belangrijke rol voor mijzelf weggelegd. We moeten er niet alleen voor zorgen dat we een mooie wereld behouden voor morgen, maar dat we gedurende het proces ook de kansen beetpakken die de energietransitie met zich meebrengt.

Ervaring

  • Expertise: energie & duurzaamheid
  • Ontwikkeling & coördinatie duurzaamheidsbeleid
  • Projecttrekker grootschalige zonne- en windenergie De Kempen
  • Stuurgroep Energieke Regio De Kempen
  • Organisatiebrede vraagstukken en strategische samenwerking
  • Bestuurskunde en overheidsmanagement
  • Burgerparticipatie en stakeholdersessies

Contact
Tel: +31 6 29 18 22 28
E-mail: dide@facetgovernment.nl
LinkedIn