Aico Visschers

Aico Visschers | Adviseur

Ik werk graag in teamverband. Samen de stip op de horizon zetten en de koers bepalen om er te komen. Het resultaat voelt altijd beter als je het samen hebt bereikt.

Van huis uit ben ik planoloog. Ik heb veel ervaring in de ruimtelijke ordening, zowel bij gemeenten als adviesbureaus. Ik ken het speelveld in alle facetten. De laatste jaren heb ik mijn vakgebied verbreed met afval en milieu. Ontzettend mooi om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de opgave om van afval naar grondstoffen te komen. Een behoorlijke uitdaging, maar de praktijk leert dat materiaaltransitie echt werkt!

Ik woon samen met mijn vrouw en twee mooie dochters in het prachtige Borkel en Schaft. Daar ben ik actief als voorzitter van het Dorpsinitiatief. Met een club jonge mensen proberen we in een goede samenwerking met de inwoners, de gemeente en andere partijen de leefbaarheid en veiligheid van ons kleine dorp de bevorderen.

Ervaring

  • Advieswerk op het gebied van afval en milieu
  • Projectleider inzamelproef huishoudelijk afval
  • Detachering bij gemeenten afval en milieu/ruimtelijke ordening
  • Opstellen adviezen voor B&W en gemeenteraad
  • Verzorgen informatie- en inspraakavonden
  • Vertegenwoordiging gemeenten bij de Raad van State
  • Opstellen bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen
  • Burgerparticipatie
  • Verzorgen workshops ‘creëren van draagvlak en omgaan met weerstand’

Contact
Tel: +31 6 41 27 58 53
E-mail: aico@facetgovernment.nl
LinkedIn