Zwerfafval aanpak – diverse gemeenten

Zwerfafval: een doorn in het oog voor inwoners, bedrijven en recreanten. Maar hoe kun je als gemeente kordaat optreden tegen rommel in de openbare ruimten? Met speelse educatieve programma’s, innovatieve stimulansen en praktisch faciliteren helpt Facet gemeenten om zwerfafval aan te pakken én te voorkomen.

Facet coördineert en voert uit
Iedere gemeente is uniek. En zo ook de aanpak van zwerfafval. De expertise van Facet op het gebied van zwerfafval kan op twee manieren worden ingezet:

 • Complete aanpak van A tot Z: we schrijven het plan van aanpak, dienen de aanvraag voor zwerfafvalvergoeding in, voeren alle projecten uit en verzorgen de verantwoording aan Nedvang. Al het werk wordt uit handen genomen en voor 100% gefinancierd uit de subsidie voor zwerfafval.
 • Projectmatig: op aanvraag worden op zichzelf staande projecten opgezet en uitgevoerd. Hoge service met veel flexibiliteit.

Onze klanten
De adviseurs van Facet Government zijn actief in de volgende gemeenten op het gebied van zwerfafval:

 • Waalre
 • Meijerijstad
 • Uden
 • Nuenen
 • Roermond
 • Simpelveld
 • Cranendonck
 • Geldrop-Mierlo
 • Heeze-Leende

Zwerfafvalvergoeding; ook voor uw gemeente
Nederlandse gemeenten kunnen aanspraak maken op de zwerfafvalvergoeding van Nedvang. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal inwoners en wordt alleen toegekend op basis van een plan van aanpak. Tot en met 2021 kunnen gemeenten aanspraak maken op de zwerfafvalvergoeding.

Een passende oplossing voor iedere gemeente
Iedere gemeente is anders en heeft een eigen zwerfafvalproblematiek. De aanpak wordt daarom altijd afgestemd op de gemeente en haar specifieke eigenschappen. Begin daarom met een nulmeting en het inventariseren van de ‘hotspots’ van vervuiling. Op basis hiervan kunnen passende maatregelen worden genomen. Het team van Facet Government heeft ruime ervaring met inventarisaties, opstellen jaarplannen en de volgende (en meer) oplossingen:

 • Een gezellige gemeente die bekend staat om veel cohesie in de buurten: daar waar buurtbewoners al actief zijn is vaak ook de bereidheid om de buurt schoon te houden. Door vrijwilligers te faciliteren en waardering te geven kunnen met kleine projecten enorme resultaten worden geboekt.
 • Een jeugdige gemeente waar veel schoolgaande kinderen de fiets pakken: de vaste fietsroutes van en naar (middelbare)school en de dichtstbijzijnde supermarkten liggen vol met zwerfafval. Samenwerken met betrokkenen zoals schooldirectie en winkelcentrumbestuur is essentieel om scholieren hun afval in de afvalbak te laten deponeren.
 • Een groene gemeente met veel recreatieve natuur en water: door recreanten te faciliteren in het verzamelen van hun afval en een duidelijke boodschap te communiceren, zoals “schoon is de norm”, blijven natuur, stranden en water schoon.
 • Een feestelijke gemeente met veel evenementen: evenementen lenen zich uitstekend om ‘afvalloos’ te worden. Slimme maatregelen en afspraken met de organisatie voorkomen (zwerf)afval en stimuleren gescheiden afvalinzameling.
 • Een bewuste gemeente waar PMD in zakken wordt opgehaald: PMD-zakken (plastic-, metaal- en drankverpakkingen) die aan straat worden gezet vallen ten prooi aan wind door hun lichte gewicht en nieuwsgierige en hongerige dieren. Dit veroorzaakt veel zwerfafval, maar ook gevaarlijke situaties (een automobilist kan behoorlijk schrikken van een PMD-zak die de straat op waait). Een gedegen plaatsingsplan voor kroonringen biedt een oplossing voor zowel zwerfafval als een slordig straatbeeld.

Totaal geen tijd om dit op te pakken?
De zwerfafvalvergoeding biedt de mogelijkheid om ook de aanvraag en het opstellen van de jaarplannen te dekken. De adviseurs van Facet Government hebben hier veel ervaring mee en nemen op een efficiënte manier al het werk uit handen. Hierdoor komen zoveel mogelijk subsidiegelden ten goede van de uitvoering.

Meer weten? Hulp nodig? Vrijblijvend informeren wat Facet Government voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!