Technisch onderzoek afvalinzameling - gemeente Waalre

Schaarser wordende grondstoffen maken de noodzaak om optimaal te recyclen en de hoeveelheid restafval te reduceren alsmaar groter. Doeltreffende afvalinzameling is echter maatwerk. Samen met De Afvalspiegel onderzoekt Peter Derksen voor de gemeente Waalre varianten voor afvalinzameling van huishoudelijk afval.

Scenarioanalyse

Een analyse van de huidige situatie in Waalre dient als basis voor de uitwerking van diverse alternatieve inzamelingsscenario’s. Ieder scenario omvat een vorm van inzamelen van fijn huishoudelijk afval (papier, gft e.d.) en een bijpassend inzamelpunt voor grof huishoudelijk afval (meubels, puin e.d.). De verschillende systemen berekenen we door op de prestatiegebieden milieu en kosten. Ook de service component wordt (in kwalitatieve zin) voor ieder scenario beschreven. Dit onderzoek leidt uiteindelijk tot een praktisch rapport met een onderbouwd overzicht van de verschillende opties voor afvalinzameling in Waalre.

Betrekken van inwoners

Inwoners zijn een bepalende factor voor het succes van afvalinzameling. Het is daarom van belang hen mee te nemen in de keuze voor een nieuw inzamelsysteem. Bij de presentatie van het technisch onderzoek in een raadsinformatiebijeenkomst wordt daarom ook een voorstel gedaan voor het het betrekken van de inwoners van gemeente Waalre.

Geïnteresseerd?

Ook op zoek naar dé innovatieve manier van afvalinzameling? Onze adviseurs helpen je verder! Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, neem contact met ons op!