Projectleider Woningbouw - gemeente Waalre

Sinds september 2018 ondersteunt Facet de gemeente Waalre op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Adviseur Aico Visschers vervult daar voor minimaal een jaar de rol van projectleider woningbouw. De focus ligt hierbij op de ontwikkeling van Waalre Noord (600 woningen rondom het ‘Gat van Waalre’)

Projecten

  • Woningbouw Waalre Noord
  • Woningbouw Hazzo terrein en omgeving
  • Woningbouw particuliere gebieden
  • Diverse RO trajecten

Werkzaamheden

  • Begeleiding procedure bestemmingsplannen
  • Advisering College en Raad
  • Aansturen stedenbouwkundige bureaus
  • Beoordelen vooroverleg- en inspraakreacties en zienswijzen

Ook ondersteuning nodig?

Heeft u ook ondersteuning nodig op het gebied van ruimtelijke ordening of (duurzame) woningbouw? Neem contact met ons op!