Inzamelsysteem carnavalsafval - gemeente Cranendonck

Carnavalsverenigingen zijn het hele jaar druk bezig met het ontwerp, de ontwikkeling, het presenteren en het weer afbreken van de mooiste, grootste en gekste carnavalswagens. Gedurende die periode werken zij intensief samen om op sportieve wijze de strijd met andere carnavalsverenigingen aan te gaan. Bij het bouwen van de wagens komt veel afval vrij, maar afvalscheiding laat nog wel eens te wensen over. Om de carnavalsverenigingen te helpen bij het beter afval scheiden ontwikkelt Dide Kuunders, in nauwe samenspraak met de verenigingen en de gemeente, een nieuw inzamelsysteem voor carnavalsafval. 

De gemeente Cranendonck heeft sinds 2005 afspraken met carnavalsverenigingen over het aanleveren van carnavalsafval bij de milieustraat. De verenigingen maken intensief gebruik van de regeling, waardoor grote hoeveelheden afval (voornamelijk restafval) bij de milieustraat terecht komen. De gemeente wil de carnavalsverenigingen blijven tegemoetkomen, echter om het afval aan te kunnen blijven nemen is betere afvalscheiding door de verenigingen noodzakelijk. De gemeente Cranendonck onderschrijft immers het rijksbeleid om de transitie te maken ‘van afval naar grondstof’, beter bekend als de ‘VANG-doelstellingen’.

Doel van het project
Het doel van een nieuw inzamelsysteem voor carnavalsafval is tweeledig. Enerzijds moet afvalscheiding een prominentere rol krijgen in de afspraken met carnavalsverenigingen om ervoor te zorgen dat verenigingen hun afval goed gescheiden aanleveren bij de milieustraat. Anderzijds wil de gemeente carnavalsverenigingen stimuleren om beter recyclebare carnavalswagens te ontwikkelen en zo de productie van afval te voorkomen. Beide doelstellingen moeten ervoor zorgen dat de hoeveelheid restafval die de carnavalsverenigingen inleveren op de milieustraat steeds kleiner wordt.

Samen bouwen aan een circulaire economie
Een goede werking van het inzamelsysteem is in sterke mate afhankelijk van het draagvlak binnen de carnavalsverenigingen. De verenigingen zijn daarom niet alleen betrokken bij de ontwikkeling van het systeem, maar blijven een belangrijke gesprekspartner gedurende de implementatie en evaluatie. Tijdens een druk bezochte startbijeenkomst is de aftrap gegeven voor het gezamenlijk werken aan een beter systeem. Van meet af aan is duidelijk dat gemeente Cranendonck samen met haar carnavalsverenigingen aan een optimale oplossing wil werken. 

Ook benieuwd hoe u afvalscheiding in uw gemeente kan verbeteren? Vrijblijvend informeren wat Facet Government voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!