Flesjes in de bak – Stichting Nederland Schoon

Veel te veel kleine plastic flesjes eindigen als zwerfafval! Samen met Stichting Nederland Schoon en gemeente Meierijstad ging Facet Government aan de slag met een nieuwe pilot: ‘Flesjes in de bak – zo doen we dat!’. Kleine flesjes worden ingezameld door supermarkten, lokale retailers, scholen en verenigingen en zij adopteren een gebied van 100m dat zij actief schoon houden.

70 tot 90% minder kleine plastic flesjes
In maart 2018 maakte het verpakkende bedrijfsleven met staatssecretaris van Veldhoven de volgende afspraak: In het najaar van 2020 is de hoeveelheid kleine plastic flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90% gereduceerd en worden 90% van de kleine plastic flesjes gerecycled.

De pilot ‘Flesjes in de bak’ is hier een antwoord op. Naast in Meierijstad wordt deze pilot ook in Heerenveen, Rotterdam-Noord en Zaandam gedraaid. Ieder met hun eigen zwerfafvalproblematiek. Doel van de pilots is het testen van verschillende elementen in de aanpak en, bij positief resultaat, eind 2018 de aanpak in heel Nederland uit te rollen. Zo gaan we samen kleine plastic flesjes in zwerfafval verminderen!

Facet in Meierijstad
Facet Government verzorgde een praktische lokale aanpak voor de landelijke pilot van Nederland Schoon. Facet benaderde daarvoor supermarkten, retailers, tankstations, horeca, groothandels, scholen en verenigingen in Meierijstad om deel te nemen aan ‘Flesjes in de bak’. Deze ondernemers en organisaties werden geënthousiasmeerd om ambassadeur te worden van ‘Flesjes in de bak’ en kregen speciale afvalbakken waarin kleine plastic flesjes ingezameld worden. Ondernemers ‘adopteerden’ daarnaast gebieden rondom hun bedrijfspand, met de intentie deze schoon en vrij van zwerfafval te houden. Om hier extra aandacht aan te geven werden opruimacties in en om straten, pleinen en parken georganiseerd. Facet coördineerde de pilot ook ‘achter de schermen’. Zo is er een apart inzamelsysteem voor de zakken uit de flesjesbakken ingericht. Maar ook monitoring van de voortgang en het oplossen van praktische problemen is essentieel bij een dergelijk proeftraject.

Schoon op de kaart
Hoe leuk is het als je een gebied adopteert om dat terug te zien op een online kaart? Dat kan op www.schoonopdekaart.nl. Ambassadeurs kunnen hun adoptiegebied en andere schoonmaakacties aanmelden op de online kaart. Ook de locaties met een “plastic flesjesbak” staan op deze kaart. Zo kan iedereen zien wie wat doet en waar.

Meer weten?
Meer weten over deze aanpak of andere zwerfafval projecten die Facet uitvoert? Neem gerust contact met ons op!

Meer informatie over ‘Flesjes in de bak’ is te vinden op de website van Stichting Nederland Schoon.