Beleidsuitvoering afval - Gemeente Deurne

Voor de gemeente Deurne heeft Facet gedurende een half jaar invulling gegeven aan de functie medewerker beleidsuitvoering afval. Adviseur Anne de Gier – Bernts heeft met haar ruime inhoudelijke kennis, praktische inslag en organisatorische kwaliteiten de gemeente snel en efficiënt kunnen ondersteunen op het gebied van afval en duurzaamheid.

Projecten

 • Inhoudelijke en praktische ondersteuning klantcontactcentrum
 • Transitie naar nieuw burgerportaal en afvalkalender
 • Voortgangsoverleg BLINK
 • Herijking aanbesteding OPK
 • Herijking aanbesteding Textiel
 • Onderhoud en werkzaamheden inzamelcontainers, PMD-palen e.d.
 • Voorbereiding uitrol kroonringen
 • Voorbereiding afvalcomponent milieubeleid
 • Onderzoek potentie afvalscheiding op scholen
 • Aanpak (communicatie over) afvalinzameling bij nieuwbouw
 • Signaleren en coördineren nieuwe ontwikkelingen

Ook ondersteuning nodig?
Heeft u ook (acuut) ondersteuning nodig bij het uitvoeren van afvalbeleid of milieutaken? Neem contact met ons op!