Beleidsmedewerker duurzaamheid en energie - gemeente Bergeijk

Duurzaamheid en energie zijn belangrijke onderwerpen voor de gemeente Bergeijk. Facet ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.

Projecten

  • Programmatische aanpak duurzaamheid
  • Subsidieregeling verduurzaming woningen voor particulieren
  • Duurzaamheidsweek
  • BeGreen aanmoedigingsprijs
  • Duurzame huizenroute
  • Beleid grootschalige duurzame energieopwekking
  • Pilot Tiny Houses
  • Energieke regio
  • Samenwerking en afstemming Kempengemeenten
  • Communicatie: persberichten, film- en fotomateriaal, social media, informatiebijeenkomsten

Ook ondersteuning nodig?
De vraag naar verandering als het gaat om duurzaamheid en energie is enorm, ook bij gemeenten. Mondiaal, nationaal en lokaal worden verdragen getekend en akkoorden gesmeed. Denk aan het klimaatakkoord van Parijs, de Nederlandse klimaatwet en tal van regionale afspraken.

Heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen van duurzaamheidsbeleid, uitvoeren van energieprojecten of het coördineren van een programmatische aanpak? Neem contact met ons op!