Beleidsmedewerker afval en milieu - gemeente Bergeijk

Voor de gemeente Bergeijk heeft Facet gedurende een half jaar invulling gegeven aan de functie beleidsmedewerker afval en milieu. Adviseur Aico Visschers heeft met zijn ruime ervaring bij gemeentelijke organisaties en burgerparticipatie Bergeijk ondersteund in hun beleid. Duurzaamheid, innovatie en het toewerken naar een circulaire economie zijn daarbij belangrijke speerpunten.

Projecten

 • Aanbesteding sortering en vermarkting PMD
 • AWM overleg (ambtelijke werkgroep materialen transitie)
 • Werkgroep afval de Kempen
 • Uitrol kroonringen
 • Verlenging dienstverleningsovereenkomst diftar
 • Voortgangsoverleg Baetsen
 • Voorbereiden bestuurlijk overleg doorontwikkeling afvalinzameling
 • Implementatie afvalverordening & afvalstoffenbesluit
 • Check milieukundige haalbaarheid nieuwe ontwikkelingen
 • Beoordelen ruimtelijke plannen op vakgebied milieu
 • Plan van aanpak versnelde asbestsanering particulieren en bedrijven
 • Communicatie en burgerparticipatie

Ook ondersteuning nodig?
Heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen of uitvoeren van afvalbeleid of milieutaken? Neem contact met ons op!