Beleidsadviseur milieu en duurzaamheid - gemeente Waalre

Milieu en duurzaamheid staan voorop bij de gemeente Waalre. Als eerste gemeente van Nederland hebben zij bijvoorbeeld een energieneutraal en multifunctioneel gemeentehuis: het Huis van Waalre. Facet ondersteunt de gemeente bij het opzetten van milieubeleid en het uitvoeren van diverse duurzaamheidsprojecten.

Projecten
Adviseur Pascal Beaujean ondersteunt al enkele jaren de gemeente op onder andere de volgende projecten:

Ook ondersteuning nodig?
De vraag naar verandering als het gaat om duurzaamheid en energie is enorm, ook bij gemeenten. Mondiaal, nationaal en lokaal worden verdragen getekend en akkoorden gesmeed. Denk aan het klimaatakkoord van Parijs, de vertaling daarvan in het Nederlandse klimaatakkoord en tal van regionale afspraken.

Heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen van milieubeleid, uitvoeren van energieprojecten of het coördineren van projecten om te verduurzamen? Neem contact met ons op!