Beleid grootschalig duurzame energie opwekken in de Kempen– gemeente Bergeijk en Eersel

Van mondiaal tot lokaal niveau worden grote stappen gezet om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. De klimaatconferentie van Parijs, de nationale Klimaatwet, het Klimaatakkoord en talloze regionale afspraken zijn daarvan het bewijs. Maar wat kunnen gemeenten zelf doen om aan deze duurzame ambities te voldoen?

Samen werken aan Kempen-breed beleid
De Kempengemeenten hebben het doel om energieneutraal te worden. Naast energie besparen is het noodzakelijk in te zetten op grootschalige duurzame opwekking om hun ambities waar te maken. Bovendien bieden deze ontwikkelingen sociale en economische kansen. Met een breed gedragen beleid wordt een efficiënte ontwikkeling van zonne- en windparken gewaarborgd waar de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden.

Projectleider vanuit gemeente Bergeijk
De gemeente Bergeijk wordt vertegenwoordigd door Floor Ambachtsheer in het projectteam ‘Grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’. Dit projectteam werkt toe naar een Kempen-breed beleid voor zonnevelden en windparken in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.

Projectleider vanuit gemeente Eersel
De gemeente Eersel wordt vertegenwoordigd door Dide Kuunders in het projectteam ‘Grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’.

Waarom beleid?
Beleid opstellen is niet verplicht, maar zeker raadzaam voor regio’s en gemeenten met potentie voor grootschalige energieopwekking. Windparken en zonnevelden hebben immers een grote impact op de omgeving en het landschap. Projectontwikkelaars zien kansen maar zullen niet altijd het belang van omwonende en gemeenten voorop stellen. Daarnaast stelt de Ruimtelijke Verordening van de provincie Noord-Brabant dat voor de ontwikkeling van zonne-velden in het buitengebied een gemeentelijke visie noodzakelijk is.

Proces
Gelijktijdig beleid opstellen voor vijf gemeenten, voor een relatief onontgonnen onderwerp met grote gevolgen; dat vergt zorgvuldigheid. Maar ook het creëren van financiële middelen en het betrekken van alle stakeholders is van groot belang. Welke stappen worden er gezet in het proces naar beleid?

  • Startnotitie: om kaders te schetsen voor het beleid en partijen te binden aan het project.
  • Communicatieplan: om stakeholders in beeld te krijgen, te informeren en te betrekken bij de vorming van breed gedragen beleid.
  • Samenwerking zoeken: met o.a. Metropoolregio Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en Enexis, van structureel overleg en kennisdeling tot financiering van projectonderdelen.
  • Haalbaarheidsonderzoek: waar onderzocht wordt waar en onder welke voorwaarden in de Kempen zonne- en windenergie het beste ontwikkelend kan worden o.b.v. techniek, wet- en regelgeving, landschap en sociale voorwaarden.
  • Plan m.e.r. (milieu effect rapportage): waarbij ecologische en milieu-impact van de geselecteerde locaties uit het haalbaarheidsonderzoek in beeld worden gebracht.
  • Participatietraject: extern door formele inspraakmogelijkheden aangevuld met inloopavonden en ophaalsessies voor inwoners, belangenorganisaties en overige geïnteresseerden. Intern door themasessies en informatieavonden voor collegeleden, raadsleden en medewerkers van de Kempengemeenten.
  • Beleid: opstellen en bestuurlijk vaststellen.

Ook beleid voor uw gemeente of regio?
Meer weten? Hulp nodig? Vrijblijvend informeren wat Facet Government voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!