Zwerfafval aanpakken als gemeente

Zwerfafval aanpakken als gemeente

28 februari 2018 – Zwerfafval: blikjes in de berm, flesje op straat, peuken op het trottoir… een doorn in het oog en schadelijker voor het milieu dan de meesten zich realiseren. Hoe als gemeente effectief zwerfafval aan te pakken? Met simpele aanpassingen, faciliteren, gedragsbeïnvloeding en educatie kan zwerfafval aangepakt én voorkomen worden.

Zwerfafvalvergoeding; ook voor uw gemeente
Iedere Nederlandse gemeente kan aanspraak maken op de zwerfafvalvergoeding van Nedvang. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal inwoners en wordt alleen toegekend op basis van een plan van aanpak. Tot en met 2021 kunnen gemeenten aanspraak maken op de zwerfafvalvergoeding. Jaarplannen dienen aan het begin van ieder jaar ingediend te worden bij Nedvang.
Let op: gelden van 2013-2017 waar (gedeeltelijk) nog geen aanspraak op is gemaakt kunnen alsnog worden ingezet. Een extra plan voor de invulling van die subsidiegelden is daarvoor noodzakelijk en dient vóór 1 augustus 2018 te zijn ingediend.

Schoon houdt schoon effect
Bewezen is dat schone plekken ook schoner blijven. Er wordt minder gemakkelijk afval op straat gegooid wanneer deze schoon en opgeruimd is. Opruimen van zwerfafval heeft dus niet alleen op korte termijn effect maar ook op de lange termijn. Daarom gelooft Facet Government in een twee ledige zwerfafval aanpak: schoon maken en schoon houden!

Een passende oplossing voor iedere gemeente
Iedere gemeente is anders en heeft een eigen zwerfafvalproblematiek. De aanpak wordt daarom altijd afgestemd op de gemeente en haar specifieke eigenschappen. Begin daarom met een nulmeting en het inventariseren van de ‘hotspots’ van vervuiling. Daarna kunnen passende maatregelen worden genomen. Het team van Facet Government heeft ruime ervaring met inventarisaties, opstellen jaarplannen en de volgende (en meer) oplossingen:

  • Een gezellige gemeente die bekend staat om veel cohesie in de buurten: daar waar buurtbewoners al actief zijn is vaak ook de bereidheid om de buurt schoon te houden. Door vrijwilligers te faciliteren en waardering te geven kunnen met kleine projecten enorme resultaten worden geboekt.
  • Een jeugdige gemeente waar veel schoolgaande kinderen de fiets pakken: de vaste fietsroutes van en naar (middelbare)school en de dichtstbijzijnde supermarkten liggen vol met zwerfafval. Samenwerken met betrokkenen zoals schooldirectie en winkelcentrumbestuur is essentieel om scholieren hun afval in de afvalbak te laten deponeren.
  • Een mooie gemeente met veel recreatieve natuur en water: door recreanten te faciliteren in het verzamelen van hun afval en een duidelijke boodschap te communiceren, zoals “schoon is de norm”, blijven natuur, stranden en water schoon.
  • Een feestelijke gemeente met veel evenementen: evenementen lenen zich uitstekend om (bijna) afvalloos te worden. Slimme maatregelen en afspraken met de organisatie voorkomen (zwerf)afval en stimuleren gescheiden afvalinzameling.
  • Een bewuste gemeente waar PMD in zakken wordt opgehaald: PMD-zakken (plastic-, metaal- en drankverpakkingen) die aan straat worden gezet vallen ten prooi aan wind door hun lichte gewicht en nieuwsgierige en hongerige dieren. Dit veroorzaakt veel zwerfafval maar ook gevaarlijke situaties (een automobilist kan behoorlijk schrikken van een PMD-zak die de straat op waait). Een gedegen plaatsingsplan voor kroonringen biedt een oplossing voor zowel zwerfafval als een slordig straatbeeld.

Totaal geen tijd om dit op te pakken?
De zwerfafvalvergoeding biedt de mogelijkheid om ook de aanvraag en het opstellen van de jaarplannen te dekken. De adviseurs van Facet Government hebben hier veel ervaring mee en nemen op een efficiënte manier al het werk uit handen. Hierdoor komen zoveel mogelijk subsidiegelden ten goede van de uitvoering.

Meer weten? Hulp nodig? Vrijblijvend informeren wat Facet Government voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!