Regionale Energiestrategie

28 november 2018 – De Regionale Energiestrategie (RES of Regionale Energie Strategie) wordt door 30 regio’s in Nederland opgesteld. Dit volgt uit het klimaatakkoord en heeft als doel de uitstoot van CO2 met 49% te reduceren in 2030 (ten opzichte van de uitstoot in 1990).

Klimaatakkoord
De RES is een regionale vertaling van het landelijke klimaatakkoord met een horizon tot 2030. De vastgestelde klimaatwet heeft echter een langere doorkijk, naar 2050. Dan is Nederland een geheel klimaatneutrale samenleving. De RES is een eerste stap naar dit grote doel.

 

Inhoud RES
De RES bevat in ieder geval het energieverbruik en de CO2-uitstoot van de regio, de hoeveelheid duurzame energie die nodig is om de vermindering van deze CO2 voor elkaar te krijgen en de plekken waar de energie kan worden opgewekt. De twee grootste opgaves voor gemeenten zijn:

  • grootschalig duurzaam opwekken van elektriciteit; denk hierbij aan locaties voor wind- en zonneparken en de benodigde aanpassingen aan het netwerk;
  • transitie van de gebouwde omgeving; denk aan alternatieve warmtebronnen en de benodigde aanpassingen aan woningen en utiliteitsgebouwen.

Ook kan de RES de benodigde aanpassingen aan landelijke wet- en regelgeving bevatten die nodig zijn om de doelstelling te behalen. Denk bijvoorbeeld aan het landelijk verplicht stellen van betere isolatie van bestaande woningen en gebouwen of het ontmoedigen van gebruik van ‘grijze stroom’.

Samen
De RES wordt opgesteld door de regionale gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dan doen ze samen met partners op verschillende schaalniveaus en vanuit verschillende branches. Zo sluiten onder andere woningbouwcorporaties, netbeheerders, (natuur)belangenorganisaties en kennisinstellingen aan.

Proces
De 30 regio’s zullen allen een RES aanleveren aan het rijk. Alle Regionale Energiestrategieën bij elkaar moeten idealiter de doelstelling voor 2030 dekken. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de rijksoverheid de resterende ‘opgave’ verdelen over de regio’s. Hierna zal de RES definitief worden gemaakt.

Aan de slag
Het opstellen van de Regionale Energiestrategieën is een enorme opgave voor alle partijen, met zeer hoge urgentie. Dit vraagt om daadkracht, draagvlak en kennis. Maar het doet ook een groot beroep doen op de (gemeentelijke) capaciteit. Pakt jouw organisatie de kansen die de Regionale Energiestrategie met zich meebrengt? Of juist nog op zoek naar een partner voor een goede start aan de RES? Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, neem contact met ons op.